505 394 96 66 / 332 245 58 93

İşte biz...

3D Sanat Evi, 2005 yılında tarihsel zenginlikleri ile ünlü olan Konya'da kurulmuştur. Sanata yeni bir boyut kazandırarak, rölyef sanatını özgün uygulamaları ile başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Rölyef; kabartmalarla yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere denir. Yüzey üzerine yükseltilerek yapılıyorsa yüksek rölyef, çökertilerek yapılıyorsa alçak rölyef adını alır. 3D Sanat Evi olarak yüksek rölyef tekniğini kullanarak, tarihte ve sanatta iz bırakan dokuları yeniden şekillendiriyoruz.

İLHAM ALDIKLARIMIZ

  • Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.

    Hz. MEVLANA
  • Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

    M.Kemal ATATÜRK
  • İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece, onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.

    Mehmet Akif ERSOY

Verdiğimiz

HİZMETLER

Atatürk Köşesi

Kabartma Atatürk Köşesi Tablo kabartıları yüzeysel değil, heykel tarzı yüksek kabartılı çalışmalardır. Rölyef Atatürk Köşesi çalışmalarımız toplam on parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar Seyit Onbaşı Rölyefi ve Koca Tepe Rölyefi (90*130 cm dir), ortada bulunması gereken tabloda iki seçenek vardır. Bir tanesi Kurtuluş Savaşı Rölyefi (75*140 cm dir) diğeri Türk Kadını Rölyefi (80*160 cm dir.) iki adet veciz söz, mask, bayrak, Ey Türk Gençliği Tablosu, İstiklal Marşı Tablosu ve 1881-1938 yazısı mevcuttur. Çalışmalarımızda bronz, bakır, altın ve kurşuni renk seçenekleri vardır. Rölyef Atatürk Köşesi kompozisyonunu oluştururken , İlk olarak Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı 'nın rölyef çalışmasını hazırladık. Daha sonra da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün Kocatepe Rölyefi ile devam ettik. Kurtuluş Savaşı 'nın kazanılmasında büyük yeri olan Kahraman Türk Kadınının ve Kuva-i Milliye'nin önemini yansıtmak için de iki çalışma daha ilave etik. Bunlardan birincisi Kurtuluş Savaşı Rölyefi , diğeri ise Rölyef Türk Kadını Tablosu olmuştur. Bu çalışmaların birleşmesiyle değişik Rölyef Atatürk Köşesi modelleri oluşturulabilmektedir.

Rölyef Tablo

Rölyef Tablo tablo çalışmalarımıza: Kabartma Atatürk Köşesi ile başladık. Atatürk Köşesi örnekleriyle ilgili çalışmaları yaparken Türk kültürünü yansıtan çalışmalara da yer verilmesi gerektiğini düşündük. Bunun için de çeşitli çalışmalar yaptık.Bunlardan Bazıları : Anamın Yufkası Rölyefi, Kabartma Kilim Dokuyan Kızlar Tablosu vb... oldu. Çalışmalarımızı tarihin beşiği olan Konya'da yaparken Mevlana'yı unutmak olmazdı. Onun için bir de Mevlana Rölyefi yaptık. Yapmış olduğumuz bu rölyef çalışmanın sıradan bir kabartma Mevlana Tablosu olmaması için kabartısını ve ölçülerini biraz yüksek tuttuk. Bu tablonun ölçüleri : 70 * 110 cm dir.

Polyester Heykel

Rölyef Atatürk Köşesi yaparken polyester ve poliüretanla o kadar içli dışlı olmuşuz ki ; Kabartma Türk Büyükleri tablosu ve polyester heykel çalışmalarını bünyemizde hızlandırarak siz müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye odaklandık. Dış mekanlara yapılacak olan heykel çalışmaları talep üzerine hazırlana özel projeler üzerinden yürütülmektedir. Bu heykellerin yüksekliği kaidesi ile birlikte 4- 6 m arasında değişmektedir.

Atatürk Büstü (Döküm)

Rölyef Atatürk Köşesi çalışmalarımız içinde kabarttma Türk Bayrağı ,mask ve çeşitli vecizeleri yaparken dış mekanlar için Atatürk Büstü ile ilgili çalışmalara da başladık. Okullara Atatürk Büstü kaidesi yapılınca Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeriye) döküm büstü karşılıyordu. Son zamanlarda Askeriye bu döküm büst taleplerini karşılayamaz duruma geldiğinden Döküm Atatürk Büstü ile ilgili çalışmalarımıza da hız verdik.